Mts. Orion in de vaart!

Op 1 oktober jongstleden is het Mts. Orion gedoopt! Gerda Timmerman, die de administratie verzorgt bij Universe Shipping had de eer om het schip te mogen dopen. Het schip is 110m x 11,40m en heeft net als het Mts. Moorea en Mts. Messina gecoate ladingtanks. Het Mts. Orion had haar eerste reis erop staan om te laden in het Ara gebied voor Ludwigshafen. We wensen de bemanning een behouden vaart!